A'monibe's Flash Edition
"Alva"
born 07.05.2016
prcd herediärt fri
ögon ua.
correct bite, full denture
HD B
patella 0/0
Alva har 3 certifikat. 2st i Sverige och 1 i Danmark.

Foto Fia Henriksson.

bor med sin mamma "Sussie" hos Susanne Fogh.

1:a i juniorklass av 4 deltagande juniorer
Strömsnäsbruk SPK 18 mars 2017
domare: Kay Radmacher


8 month
3,5 month (not groomed)


6 weeks